Stabilizacja kręgosłupa, inaczej spondylodeza, jest procedurą chirurgiczną polegającą na zespoleniu sąsiednich kręgów za pomoc ą implantów tak, aby doszło do zrostu kostnego. Stabilizacja kręgosłupa w leczeniu choroby zwyrodnieniowej ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych. Stabilizację kręgosłupa stosuje się w także w leczeniu wielu innych schorzeń, jak kręgozmyk, urazy kręgosłupa oraz zmiany nowotworowe. Stosowane powszechnie metody […]

Stabilizacja kręgosłupa, inaczej spondylodeza, jest procedurą chirurgiczną polegającą na
zespoleniu sąsiednich kręgów za pomoc ą implantów tak, aby doszło do zrostu kostnego.
Stabilizacja kręgosłupa w leczeniu choroby zwyrodnieniowej ma na celu zmniejszenie
dolegliwości bólowych. Stabilizację kręgosłupa stosuje się w także w leczeniu wielu innych
schorzeń, jak kręgozmyk, urazy kręgosłupa oraz zmiany nowotworowe.
Stosowane powszechnie metody chirurgiczne wymagają rozległego odsłonięcia
kręgosłupa w miejscu operowanym, co wiąże się z dużą raną i istotnym urazem mięśni
przykręgosłupowych.
Techniki minimalnie inwazyjne pozwalają na wprowadzenie implantów stabilizujących
kręgosłup przez niewielkie nacięcia skórne z zachowaniem mięśni przykręgosłupowych.

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i mi ędzytrzonowej TLIF w chorobie zwyrodnieniowej dysku na poziomie L5/S1

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i mi ędzytrzonowej TLIF w chorobie zwyrodnieniowej dysku na poziomie L5/S1

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Badanie RTG po zabiegu przezskórnej minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i przezstawowej w leczeniu dyskopatii l ęd źwiowej.

Badanie RTG po zabiegu przezskórnej minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i przezstawowej w leczeniu dyskopatii l ęd źwiowej.

Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl