Pod pojęciem deformacji głównie w powszechnej świadomości funkcjonuje skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa. Problem nieprawidłowej geometrii kręgosłupa jest dużo bardziej złożony i wielopłaszczyznowy. Dotyczy sporej części populacji, jednak niewielki procent wymaga interwencji chirurgicznej. Istnieje kilka różnych podziałów skolioz w zależności od kąta skrzywienia, możliwości korekcji, lokalizacji oraz przyczyny. Ze względu na przyczynę (etiologię) wg. Cobb’a […]

Pod pojęciem deformacji głównie w powszechnej świadomości funkcjonuje skolioza, czyli boczne
skrzywienie kręgosłupa. Problem nieprawidłowej geometrii kręgosłupa jest dużo bardziej złożony i
wielopłaszczyznowy. Dotyczy sporej części populacji, jednak niewielki procent wymaga interwencji
chirurgicznej. Istnieje kilka różnych podziałów skolioz w zależności od kąta skrzywienia, możliwości
korekcji, lokalizacji oraz przyczyny.

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji skoliozy w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku l ęd źwiowym kr ęgos łupa

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji skoliozy w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku l ęd źwiowym kr ęgos łupa

Ze względu na przyczynę (etiologię) wg. Cobb’a wyróżniamy skoliozy czynnościowe i strukturalne.
Wśród strukturalnych kostnopochodne, nerwowopochodne, mięśniowopochodne i idiopatyczne ( o
nieznanej etiologii). Deformacje kręgosłupa mogą by ć wrodzone lub nabyte w przebiegu różnych
chorób np. układowych lub po urazach kręgosłupa i/ lub rdzenia kręgowego. Występują również w
przebiegu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa oraz jako powikłanie po leczeniu
operacyjnym.
Leczenie operacyjne jest bardzo skomplikowane i wymaga odpowiedniego planowania w oparciu o
szczegółową diagnostykę.

Badanie RTG w projekcji przednio tylnej po lewej pooperacyjne po prawej przed- widoczny dobry efekt chirurgicznej korekcji bocznego skrzywienia kr ęgos łupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr ęgos łupa w odcinku l ęd źwiowym

Badanie RTG w projekcji przednio tylnej po lewej pooperacyjne po prawej przed- widoczny dobry efekt chirurgicznej korekcji bocznego skrzywienia kr ęgos łupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr ęgos łupa w odcinku l ęd źwiowym

Badanie RTG w projekcji bocznej- po lewej przedoperacyjne po prawej pooperacyjne widoczna korekcja nieprawid łowego k ąta lordozy po zabiegu o ok. 11 stopni

Badanie RTG w projekcji bocznej- po lewej przedoperacyjne po prawej pooperacyjne widoczna korekcja nieprawid łowego k ąta lordozy po zabiegu o ok. 11 stopni

Badanie RTG tego samego pacjenta w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- a po prawej pooperacyjne, widoczna korekcja bocznego skrzywienia kr ęgos łupa.

Badanie RTG tego samego pacjenta w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- a po prawej pooperacyjne, widoczna korekcja bocznego skrzywienia kr ęgos łupa.

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji idiopatycznej skoliozy osoby doros łej.

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji idiopatycznej skoliozy osoby doros łej.

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji skoliozy w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku l ęd źwiowym kr ęgos łupa

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji skoliozy w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku l ęd źwiowym kr ęgos łupa

Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl