WSKAŹNIK NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPOWODOWANEJ DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI CZĘŚCI SZYJNEJ KRĘGOSŁUPA

Niniejszy kwestionariusz został przygotowany po to, by dostarczyć lekarzowi informacji o stopniu, w jakim dolegliwości bólowe
części szyjnej kręgosłupa wpływają na zdolność wykonywania codziennych czynności. Odpowiedzi należy udzielić w każdej
części, zaznaczając TYLKO JEDNO zdanie, które najbardziej odpowiada Państwa sytuacji. Zdajemy sobie sprawę, że do Państwa
sytuacji może pasować więcej niż jedno zdanie, jednak PROSIMY O ZAZNACZANIE TYLKO JEDNEJ ODPOWIEDZI,
KTÓRA NAJBLIŻEJ OPISUJE OBECNE DOLEGLIWOŚCI.

Pobierz formularz

Oswestry Nasilenie bólu III

Poniższy kwestionariusz pozwala na ocenę wpływu Twoich dolegliwości kręgosłupa na codziennie
życie. Postaraj się odpowiedzieć na pytania z każdej sekcji. W każdej sekcji zaznaczyć tylko JEDNĄ
odpowiedź najtrafniej opisującą Pana/Pani stan w dniu DZISIEJSZYM.

Pobierz formularz

SPINE TANGO

Pobierz formularz

Spine Tango COMI

Samoocena dolegliwości pacjenta

Pobierz formularz

Spine Tango COMI - szyja

Samoocena dolegliwości pacjenta

Pobierz formularz
Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl