Neurochirurgia jest specjalnością medyczną, która zajmuje się leczeniem i diagnostyką schorzeń układu nerwowego- mózgowia, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz schorzeń naczyń krwionośnych unaczyniających mózg i rdzeń kręgowy. Ponadto neurochirurgia zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem chorób kręgosłupa.

brain

Projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe

 • Ocena wewnątrzczaszkowych zależności objętościowo-ciśnieniowych za pomocą analizy obrazów TK, pomiarów PUD i skomputeryzowanego testu infuzyjnego- wykonawca. Grant zakończony
 • Opracowanie systemu regionalnego wielospecjalistycznej opieki nad pacjentem w oparciu o sieć telemedyczną – koordynator projektu- Grant zakończony.
 • Badanie śladów pamięciowych metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego- kierownik projektu- grant zakończony
  Opracowanie metody regeneracji krążka międzykręgowego z zastosowaniem transplantacji autologicznych chondrocytów- kierownik projektu, grant zakończony.

Kierunki zainteresowań naukowych

 • Chirurgia kręgosłupa – metody regeneracji krążków międzykręgowych- komórki macierzyste, autologiczne chondrocyty, scafoldy.
 • Wodogłowie- poszukiwanie biochemicznych markerów wodogłowia w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Neurotraumatologia- metody nieinwazyjnej oceny wewnątrzczaszkowej rezerwy objętościowej.

 

Od 2009 r. prowadzę wraz z zespołem badania nad regeneracją krążków międzykręgowych (dysków). Badania prowadzone są w Zakładzie Kliniczno-Badawczym Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, do 2012r finansowane były z grantu NCBiR. W okresie od 2010-2012 wykonałem 50 zabiegów transplantacji własnych komórek pacjenta do dysków. Przeszczepiane komórki pochodziły z hodowli komórkowej prowadzonej w laboratorium Impomed Centrum w Otwocku, po ich wcześniejszej izolacji z pobranego od pacjenta materiału. Do transplantacji w każdym przypadku uzyskano od 30 do 40mln komórek. Każdy z 50 pacjentów był monitorowany klinicznie i radiologicznie w rezonansie magnetycznym przez 12 miesięcy. Wyniki badań były już przedmiotem kilku doniesień zjazdowych, 2 prac doktorskich, a obecnie są przygotowane do publikacji.

Niestety ten rodzaj leczenia nie jest objęty refundacją NFZ.

Kierunki zainteresowań klinicznych

 • Chirurgia kręgosłupa- techniki małoinwazyjne- endoskopia, stabilizacje przezskórne;  artroplastyka- ruchome protezy krążków międzykręgowych.
 • Leczenie złamań osteoporotycznych kręgosłupa- wertebroplastyka, kyfoplastyka, stabilizacje z augmentacją cementem
 • Kompleksowa chirurgia kręgosłupa w zakresie onkologii i deformacji z wykorzystaniem dostępów przednich i tylnych,
 • Choroby naczyniowe mózgu- diagnostyka i leczenie operacyjne tętniaków tętnic mózgowych i innych mózgowych wad naczyniowych.
 • Neuroonkologia w tym chirurgia podstawy czaszki.

 

Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl