Choroba polegająca na zniekształceniu i uszkodzeniu kręgów, krążków międzykręgowych oraz stawów kręgosłupa. Najczęściej zwyrodnienie kręgosłupa dotyczy odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Związane z tym schorzeniem popularne pojęcia to: dyskopatia, lumbago , rwa kulszowa lub ramienna, zapalenie korzonków. Dolegliwości są zale żne od charakteru zmian i lokalizacji patologii. Wśród objawów dominują bóle pleców oraz objawy korzeniowe […]

Choroba polegająca na zniekształceniu i uszkodzeniu kręgów, krążków międzykręgowych
oraz stawów kręgosłupa. Najczęściej zwyrodnienie kręgosłupa dotyczy odcinka szyjnego i
lędźwiowego kręgosłupa. Związane z tym schorzeniem popularne pojęcia to: dyskopatia,
lumbago , rwa kulszowa lub ramienna, zapalenie korzonków.
Dolegliwości są zale żne od charakteru zmian i lokalizacji patologii. Wśród objawów
dominują bóle pleców oraz objawy korzeniowe pod postacią bólu i zaburzeń czucia w
okolicy zaopatrywanej przez odpowiedni korze ń nerwowy, osłabienia siły mięśniowej
(niedowładów), zaburzeń zwieraczowych.
W leczeniu tego rodzaju schorzeń w pierwszej kolejności stosuje się kompleksowe
leczenie zachowawcze, dopiero przy braku skuteczności takiego postępowania proponuje
się leczenie operacyjne. Przed podjęciem leczenia operacyjnego konieczne jest
szczegółowe planowanie leczenia operacyjnego z uwzględnieniem postawy ciała i jej
ewentualnych zaburzeń.
W leczeniu chirurgicznym w odcinku lędźwiowym stosuje się techniki ograniczające się
jedynie do odbarczenia (np. mikrodiscekotmia, laminektomia), techniki zachowujące
ruchomość kręgosłupa (artroplastyka) oraz techniki stabilizujące, w razie konieczności
połączone z korekcją zwyrodnieniowych deformacji kręgosłupa (stabilizacja
transpedikularna z TLIF, PLIF).
W schorzeniach w odcinku szyjnym kręgosłupa wykorzystuję się równie ż dostęp tylny z
odbarczeniem (laminektomia, laminoplastyka) i stabilizacją tylną- transpedikularną lub
przez masywy boczne. Najczęściej zabiegi operacyjne wykonywane są z dostępu
przedniego, polegają na całkowitym usunięciu dysku i oczyszczeniu szpary
międzykręgowej oraz na stabilizacji międzytrzonowej prowadzącej do usztywnieniaartrodeza (ACDF- Anterior Cervical Discectomy and Fusion) lub zachowującej ruchomość
segmentu- artroplastyka- ruchmoma proteza dysku.

Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl